torsdag 23. april 2015

I talk with a psychologist. No shame there! I talk, while the psychologist listening:)-  En gang i uka, eller annen hver uke så er jeg hos en Psykelog/behandler på DPS. Det er dame jeg fast prater med. Jeg vet ikke hvor gammel hun er, men hun er ung. Hver gang jeg kommer til en time, så lytter hun, mens jeg prater i vei om alt det som  jeg måtte ønske å prate om. Alt jeg har på hjertet.

-  I dag har jeg blant Annet diagnosen PTSD. Og det er av flere grunner. Blant annet overgrep, mobbing, vold, og annet  i oppveksten min. ( Godt dokm). Psykelogen/behandleren lytter bare på oss pasienter.  Så gir de oss ulike tips, råd og veiledning, som vil være avgjørende for vårt liv.

- Men, det er jo vi pasienter som må gjøre jobben om å jobbe med oss selv, og  alt som angår vårt liv. Det er helt sant, og det er også  helt riktig.Noen mennesker tenker at de som går til en psykelog/behandler er "gale" ( gale menensker), og er en skam, ect.. Men slik er det da vel ikke.!

Mco Ke sitt bilde.

-  Det er ingen skam å gå til en psykelog. Alle hver oss har våre grunner til å gå til en psykelog. Det å ha noen å prate med er jo bra og veldig viktig. Vi trenger alle noen å prate med, enten det er store eller små ting. Jeg har nå gått så mye til psykelog og andre behandlinger, at jeg allerede har fått meg frikort.

Det betyr at blant annet fremtidige psykelog-timer og andre ulike  behandlinger, nå er gratis for meg ut hele året.

- Kort info:   I enhver psykologisk behandling er det viktig at du føler at du kan stole på terapeuten din, og tror på at terapeutens fremgangsmåte kan fungere for deg. Et slikt tillitsforhold er en nødvendig del av behandlingen og en forutsetning for at behandlingen skal virke.

-  Det er derfor viktig at psykologen har en stil, arbeidsform og metodikk som passer for deg. Psykologen har ansvaret for å sikre at du som pasient, opplever at behandlingen du tilbys, oppleves som nyttig og relevant, og at du opplever å bli møtt på en god måte.

-  Det er mange bant annet synes at det å gå til psykelog ikke virker helt. Slik har det vært for meg også i flere år.  Men i dag så mener jeg at det hjelper meg veldig å ha noen å prate med. "Tømme seg litt" , det er godt.


-  JEG går til psykelog, og akmmer meg IKKE. Og jeg er åpen om det. Du ser flere innlegg her!
Foto.privat

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar